რუბრიკები

მკურნალი.გე გთავაზობთ კითხვა-პასუხის ახალ სისტემას

ამიერიდან ავტორიზაციის გავლის შემდეგ, თქვენს მიერ გამოგზავნილი
ყველა კითხვის წაკითხვა შეგეძლებათ ბმულზე ”ჩემი კითხვები”, რომელსაც
მარცხენა სვეტში, კითხვა-პასუხის კატეგორიების ცისფერი მოდულის
ქვედა ნაწილში იხილავთ.

ასევე თქვენ შეგიძლიათ ჩაინიშნოთ ნებისმიერი თქვენთვის
საინტერესო კითხვა და შემდგომში,
ბმულზე ”ჩანიშნული კითხვები” უმოკლეს დროში მიაგნოთ მათ...

მკურნალი.გე გისურვებთ ჯანმრთელობას!

კითხვა-პასუხი